Nosaltres

Compromìs per Atzeneta esta format per:

Isaac Montell Tormo Portaveu Local

Ernest Costa Segura  Sec Institucional.

Aloma Martinez i Ruiz Sec Finances

Ramon Martinez i Vayà Sectorial de Cultura, Arxiu i Tecnologies

Manel Tomas Calatayud Sectorial de Educació i Esport

Antonio Tormo Quilis Sectorial de Territori

Joan Tormo Sanjuan Sec de Organització